STING CONSULTING

tjenester 


Vi er bindeleddet mellom deg som byggherre - arkitekt og entreprenører. Vi sikrer god kommunikasjon, rett kvalitet til riktig pris og riktig tidsbruk.


prosjekt ledelse
Vi er entreprenørens eller byggherres representant i prosjektet.  Vårt ansvar er å styre fremdrift og økonomi samt sikre riktig leveranse og kvalitet. Vi innhenter tilbud, anbefaler entreprenører og fremforhandler kontrakter.  Alle leveranser følges tett opp på byggeplass


byggeledelse
Vi ivaretar byggherres interesser og påser at leveranse er i henhold til forventinger og avtaler. Dette følges tett opp på byggeplass.


teknisk prosjektledelse
Vi er entreprenørens eller byggherres representant innen tekniske fag.  Utarbeider krav spekk, innhenter tilbud og anbefaler løsninger og valg av entreprenører. Styrer fremdrift, kvalitet og økonomi. Vi sikrer samarbeid mellom tekniske fag for å finne de beste løsninger for deg som byggherre.


utvikling
Bistå med teknisk kompetanse tidlig i planlegging av nye prosjekter.

“Løsninger, detaljer, design - og utførelse må alltid henge sammen”
— inger Egeland